a. Hulladékgyűjtés

A megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer

a, Hulladékgyűjtés

A hagyományos, gyűjtőedényes hulladékgyűjtés mellett a programban résztvevő települések lakossága gyűjtőszigetek segítségével szelektíven gyűjtheti a papír, műanyag és üveg hulladékokat. A térségben létesülő hulladékudvarokban a veszélyesnek minősülő háztartási hulladék (festékes göngyöleg, elektronikai hulladékok, gyógyszer, gumiabroncs stb.) elkülönített gyűjtésére is lehetőség nyílik. A komposztálás lehetővé teszi a térségben keletkező szerves hulladékok szelektív gyűjtését és hasznosítását is.

b, Hulladékkezelés

A nagy szállítási távolságok miatt a lerakótól távolabb fekvő települések a Szolnoki Átrakóállomás közbeiktatásával juttathatják el hulladékukat a Kétpói Lerakóra. További fontos létesítmény a szelektíven gyűjtött hulladékok ipari előkészítését végző Szolnoki Válogatómű, ahová a gyűjtőszigetekről, a hulladékudvarokból, illetve közvetlenül a térség intézményeiből történik beszállítás.

c, Ártalmatlanítás, hasznosítás

A gyűjtőedényekben gyűjtött hulladékok végső ártalmatlanítását a Kétpói Regionális Hulladéklerakó végzi. A Szolnoki Válogatóműből kikerülő másodnyersanyagokat hasznosító-művekbe szállítják további feldolgozásra. A Kétpói Komposztálóból kikerülő komposztot talajjavításra, illetve rekultivációkra hasznosítják. A hulladékudvarokban összegyűjtött veszélyesnek minősülő háztartási hulladékokat - fajtájuk szerint ártalmatlanítják: a hulladék energetikai hasznosításra kerül, vagy a program területén kívüli veszélyeshulladék lerakóba szállítják,.

A beruházás főbb célkitűzései a következők:

 • A talajt és a felszín alatti vizeket nem szennyező, korszerű hulladékkezelés megoldása regionális lerakóban;
 • Regionális hulladékgyűjtési rendszer kialakítása átrakó- és válogatóállomás kialakításával és üzemeltetésével;
 • A papír, üveg, műanyag, valamint a biológiailag lebomló és szerves hulladék szelektív gyűjtésének megvalósítása;
 • Szerves hulladékok hasznosítása komposztálással;
 • Veszélyesnek minősülő háztartási hulladék (akkumulátor, szárazelem, növényvédő szer, gyógyszer, olajok stb.) különgyűjtése és ártalmatlanítása;
 • Másodnyersanyag-előállítás és -kereskedelem, az ipar számára értékesíthető alapanyag utóválogatással történő előállítása és értékesítése;
 • A meglévő lerakók bezárása és rekultiválása.

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerben résztvevő települési önkormányzatok listája:

Gesztor önkormányzat

  • Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

A konzorciumban résztvevő települések

  • Abony
  • Fegyvernek
  • Jászkarajenő
  • Kenderes
  • Kengyel
  • Kétpó
  • Köröstetétlen
  • Kuncsorba
  • Mezőtúr
  • Örményes
  • Rákoczifalva
  • Szajol
  • Szászberek
  • Tiszajenő
  • Tiszapüspöki
  • Tiszatenyő
  • Tiszavárkony
  • Tószeg
  • Törökszentmiklós
  • Túrkeve
  • Újszász
  • Vezseny
  • Zagyvarékas