A Kétpó határában, a 46-os út mentén kialakítandó hulladéklerakó építése a legszigorúbb eloírások figyelembevételével történik. A hely kiválasztásánál alapkövetelmény volt a természetes védőrétegek megléte, amelyet mesterséges szigetelőrendszerrel (nagy vastagságú, nem bomló fóliával) erősítenek meg. Elektronikus szenzorrendszer biztosítja, hogy a szigetelőréteg bármilyen sérülésérol az üzemeltető azonnal tudomást szerezhessen. A lerakóra hulló csapadékot drénrendszer gyűjti össze, majd egy csurgalékvíz tárolóban gyűlik. A csurgalékvizet a szárazabb időszakokban öntözőrendszer juttatja vissza a lerakótesre. A hulladék bomlása során keletkező gázokat gázkutak gyűjtik össze, az összegyűjtött gázok később energiatermelésre felhasználhatók.

Egy hulladéklerakó szigetelése

 


Épül a Kétpói lerakó

A lerakóban évente 53 035 tonna hulladék helyezhető el a tervek szerint. A lerakóra csak regisztrált beszállítás történhet, a beérkező gépjárműveken beszállított hulladékot hídmérlegen megmérik, az adatokat számítógépen rögzítik. Ezen nyilvántartás segítségével akár évek múlva is visszakereshető, hogy egy adott gépjármű által beszállított hulladék a lerakó mely részére került. A nyilvántartási rendszer minimalizálja a környezeti kockázatot.

Folyamatosan ellenőrzik, hogy a beszállítani kívánt hulladék között nincs-e állati eredetű vagy veszélyes hulladék. A depóniára csak kommunális jellegű, nem veszélyes hulladék kerülhet.

 

A lerakó tervezet élettartama 10 év, amely bővítéssel további 10 évvel meghosszabbítható!