• A Szájoli Kronikában megjelent cikk "A tisztább Szájolért" melyet a Szájoli polgármester maga írt, érthetően elmagyarázza az olvasónak, hogy miért is van szükség a kétpói hulladéklerakóra. Emiatt is adott a cikk pozitív jellege.
 • A Mezőtúr és Vidékében megjelent hosszabb cikk " A testületi ülésről jelentem" az elmúlt havi önkormányzati testületülésről számol be ,amelyen röviden meg lett említve a kétpói project. Az itt elhangzottak röviden és semlegesen számolnak be a hulladéklerakó építéséről.
 • Az Újszászi Híradó csak egy egész rövid cikkben említi meg a kétpói hulladéklerakó épülését. Ez a cikk, mely a "Szilárd hulladék" címet viseli, szintén egyértelműen pozitív képben tünteti fel a beruházást
 • Az Újnéplap 2004. április 30.-i számában megjelent rövid cikk, a "Néhány mondatban" elnevezett rubrikában került publikálásra. Ebben a cikkben, amelynek a címe csupán Kètpò, a hulladéklerakó feltáró útjáról és ennek a költségeirõl értekezik. Az itt elhangzottak röviden és semlegesen számolnak be a hulladéklerakó építéséről.

 • Az Újnéplap 2004. május 13-i számában megjelent cikkben, amelynek címe "Építik a hulladéklerakót", érthetően felvázolják a hulladéklerakó funkcióját és az előnyeit (munkahelyek, adóbevétel, útépítés). Így összességében elmondható, hogy a cikk hangvétele pozitív.
 • A Népszabadság 2004. május 15-i számában megjelent cikk, amelynek címe "Építik a kétpói hulladéklerakót", kicsit kritikusabban bánik ezzel a témával, mivel itt először a hulladéklerakó ellenzőit említik meg. Mint például a Kengyeli Gyalogos Egyesületet, illetve helybéli mezőgazdasági termelőket, akik aláírásokat gyűjtöttek a hulladéklerakó ellen. A cikk végén megszólaltatják Boldog István kétpói polgármestert is, aki elmagyarázza a hulladéklerakó egyértelmű előnyeit.
 • A Magyar Rádió honlapján két cikk is található a kétpói hulladéklerakóval kapcsolatban, mindkét cikk 2004. május 12-i, csupán a leadási időpontok különböznek. A két cím "Hulladéklerakó épül Kétpón", illetve "Lerakták a Kétpói hulladéklerakó alapkövét". Mindkét cikk hasonlóan pozitív hangvételű, és mindkettő tárgyilagosan számol be a lerakó működéséről és előnyeiről.

 • Az Újnéplap 2004. augusztus 4.-i számában megjelent cikkben, amelynek címe "Lerakó a falu szelén", széleskörűen felvázolják a Kétpói hulladéklerakó pontos funkcióit és az általa nyert lehetőségeket. Emiatt egyértelműen adott a cikk pozitív jelege.
 • A Magyar Rádió honlapján 2004. augusztus 5.-én, "Jól halad a kétpói regionális hulladéklerakó építése" címen megjelent cikk szintén nagyon pozitív hangnemben beszél a projectről és az építkezési folyamatról.
 • Az Újnéplap 2004. augusztus 6.-i cikkében, amelynek címe "Történelmi múlt, állandó megújulás" csak egy pár sorban említik meg a hulladéklerakót, de ez szintén pozitív hangvételű és tárgyilagosan számol be a lerakó működéséről és előnyeiről.
 • Az Újnéplap 2004. szeptember 25.-i számában megjelent cikkben, amelynek címe "Együttműködés a fejlődés garanciája". Mindössze egy mondatban említik meg a Kétpói hulladéklerakó építésének jó ütemben való haladását, amely egyértelműen pozitív jelegű.
 • A Szolnok TV 2004. szeptember 30-ai adásában, 19 óra 30 perces kezdéssel egy 25 perces magazin műsorban (címe: "A hulladékgazdálkodásról a jövőnkért!") számolt be a hulladékgazdálkodási projekt fontosságáról és a nemrég lebonyolított tanulmányútról. A műsor pozitív jellege teljesen egyértelmű.
 • A Szajoli Krónika 2004. 5. számában "A hulladékgazdálkodási tervről" címmel közöl cikket, amelyben a Szajoli Önkormányzat feladatát és terveit ismerteti. Terveik szerint a meglévő 4 gyűjtőszigetet 5-re növelik és 5 frakció gyűjtésére teszik alkalmassá. 2008-ig szeretnének egy gyűjtőudvart is létesíteni. A cikk pozitív módon ismerteti az épülő Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási beruházást.
 • Tiszavárkonyi Hírlevél 2004. 2. számában "A kétpói hulladéklerakó ünnepélyes alapkőletétele" címmel ad átfogó képet az épülő rendszerről. Ismerteti a rendszer fő egységeit, a pénzügyi forrásokat és a hosszútávú célokat.
 • A Fegyverneki Hírmondóban (2004. december 12.) jelent meg rövid cikk a szelektív hulladékgyűjtésről és a szárazelemgyűjtés (veszélyes hulladék) helyzetéről.
 • A Törökszentmiklós TV 2004. december 23-ai adásában (ismétlés: 2004. december 26. 13:30), 18 óra 30 perces kezdéssel egy 25 perces magazin műsorban (címe: "A hulladékgazdálkodásról a jövőnkért!") számolt be a hulladékgazdálkodási projekt fontosságáról és a nemrég lebonyolított tanulmányútról. A műsor pozitív jellege teljesen egyértelmű.
 • Az Újnéplap 2005. január 18-i számában, egy rövid cikkben, melynek címe: "Számba vett szeméttelepek" megemlítik a kétpói hulladéklerakó a tervezettnél hamarabbi, júniusban esedékes nyitását. A cikk hangneme egyértelműen pozitív.
 • A Tószeg TV 2005. január 25-ei adásában (ismétlés: 2005. január 28. 18:30), 18 óra 30 perces kezdéssel egy 25 perces magazin műsorban (címe: "A hulladékgazdálkodásról a jövőnkért!") számolt be a hulladékgazdálkodási projekt fontosságáról és a szeptemberben lebonyolított tanulmányútról. A műsor pozitív jellege teljesen egyértelmű.
 • A fenn említett műsort a Túri TV 2005. január 25. és 31-e között háromszor vetítette.
 • A fenn említett műsort a Tószeg TV 2005. február 4-ei, 11-ei és 15-ei adásában, 19 órai kezdéssel vetítette.
 • A SzolnokTV 2005. március 7-én, 18 órakor a Hírekben és 19 órakor a Híradóban is vetítette az aznap rögtett felvélteket a szolnoki átrakó és válogató állomásról, amelyben a présgép beszállítása, illetve a bálázógép helyretétele a tűzoltók segítségével látszik. A felvétel objektív, a hangneme pozitív.
 • A Fegyverneki Hírmondó 2005. április 20-án megjelent számában, többször is megemlítették a projektet. Először a 2005-ös költségvetési tervezetben, utána a szilárd hulladék gyűjtés és szállítás várható változásairól írtak a projekttel kapcsoltban. A cikkek hangneme semleges.
 • Az Újnéplap 2005. május 13.-i számában megjelent cikkben, melynek címe "Le kell fogni a szemetelők kezét", melyben leírják a hulladékgazdálkodó rendszer határidő előtti megnyitását, melyen részt vett Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter is. A cikk pozitív jelege egyértelműen adott.
 • A Népszabadság 2005. május 20.-i számában megjelent cikkben, melynek címe "Ahol megnyugodtak a kedélyek", részletesen bemutatja a Kétpói hulladéklerakó, illetve az egész Szolnoki hulladékgazdálkodási rendszer üzemmódját. Ezen kívül megemlíti a lakóság korábbi aggodalmait a lerakóval kapcsolatban, illetve azt hogy ezek hogyan oldódtak meg. Emiatt a cikk hangneme egyértelműen pozitív.
 • A Rékasi Hírek 2005. májusi számában megjelent az általunk generált sajtóközlemény, amely informálja a lakosságot a hulladékgazdálkodási rendszer befejezéséről, illetve elmagyarázza a működési elvét, valamint felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és pontos menetére.
 • Ugyanilyen jellegû de helyi információkat is tartalmazó cikkek jelentek meg a Tiszapüspöki Hírmondó 2005. április-májusi számában, a Túrkeve Újság április-májusi számában, a Rákóczi Lap májusi kiadásában illetve az Újszászi Hírmondó májusi számában.
 • A Szolnok TV május 12-ei adásában beszámolt a válogató-átrakó állomás aznapi ünnepélyes átadásáról.
 • A Magyar Rádió honlapján 2005. június 1-jén, "Minőségi változás a hulladékgazdálkodásban" címen megjelent cikk a szolnoki hulladékgazdálkodási konferenciáról számol be, és mindezt nagyon pozitív hangnemben.
 • A szintén a Magyar Rádió honlapján 2005. június 23-án "Közgyűlés után" címen megjelent cikkben, csak érintik a Kétpói hulladéklerakó szeptemberi üzemkezdését. A cikk hangneme semleges.
 • A Szajoli Krónika; VII. évfolyam 3. és a Fegyverneki Hírmondó; XVI. Évfolyam 3. szám; 2005. június 21-ei számában megjelent az általunk generált cikk, amely informálja a lakosságot a hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséről, illetve elmagyarázza a működési elvét, valamint felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és pontos menetére.
 • A Szolnok TV 2005. június 29-én, a Híradóban beszámolt a szolnoki lakossági fórumról.
 • A Szolnok TV 2005. június 16-án 19:30-as (ismétlés: másnap), a Tószeg TV június 24-én 19:00-ás, a Túri TV június 28 és július 4 között 9:30-as és 16:30-as kezdéssel sugározta az általunk generált 20 perces műsort, Notesz címmel.
 • A Kőröstetéleni Hírlevél 2005. júliusi számában megjelent az általunk generált cikk, amely informálja a lakosságot a hulladékgazdálkodási rendszer befejezéséről, illetve elmagyarázza a működési elvét, valamint felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és pontos menetére.
 • A Karai Híradó; 2005. augusztus; XIV. évfolyam; 2. számában megjelent az általunk generált cikk, amely informálja a lakosságot a hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséről, illetve elmagyarázza a működési elvét, valamint felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és pontos menetére.
 • Az Újnéplap 2005. augusztus 2-ai számában megjelent egy cikk, melynek címe "Nagyüzem a hulladékudvarokon". Ebben beszámolnak a kétpói hulladéklerakó, illetve a hulladékudvarok közelgő átadásáról. A cikk hangnem egyértelműen pozitív.
 • Az Újnéplap 2005. augusztus 23-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Kész a hulladékudvar". Ebben beszámolnak a mezőtúri hulladékudvar műszaki átadásáról. A cikk hangnem egyértelműen pozitív.
 • A Szolnok TV 2005. augusztus 23-án, a Híradóban beszámolt a szolnoki hulladékudvarok műszaki átadásáról.
 • A Szolnok TV 2005. augusztus 25-án 19:30-as (ismétlés: 2005. augusztus 26.), kezdéssel sugározta az általunk generált 20 perces műsort, a Notesz harmadik részét.
 • A Szentmiklósi TV 2005. szeptember 8-án (ismétlés: 2005. szeptember 11.), sugározta az általunk generált 20 perces műsort, a Noteszt.
 • Az Újnéplap 2005. szeptember 28-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Hallott már az új hulladékgazdálkodási rendszerről?". Ebben megkérdezik az olvasókat a hulladékgazdálkodási rendszerről. A cikk hangneme tárgyilagos, a válaszolók ismerik, vagy hallottak már az új rendszerről.
 • Az Újnéplap 2005. szeptember 28-ai számában megjelent cikk, "A fuvar növeli a szemét árát" címmel. A cikk hangneme negatív.
 • Az Újnéplap 2005. szeptember 29-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Politikai csata a szemét körül". A nyilatkozó pártpolitikus téves információit a projektmenedzser, ugyanabban a cikkben, szakszerűen helyreigazította.
 • Az MTI Online 2005. szeptember 29-i számában megjelent cikk, címe "Persányi: a környezetvédelem legnagyobb feladata a hulladék kezelése". Ebben beszámolnak a kétpói hulladéklerakó ünnepélyes átadásáról. A cikk tárgyilagos, az általunk készített sajtóanyag információira épül.
 • Az MTV Online 2005. szeptember 29-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Persányi: a környezetvédelem legnagyobb feladata a hulladék kezelése". Ebben beszámolnak a kétpói hulladéklerakó ünnepélyes átadásáról. A közlemény az általunk készített sajtóanyagra épül.
 • Az Helyilapok.hu 2005. szeptember 20-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Átadták a kétpói regionális hulladékgyűjtőt". Ebben beszámolnak a kétpói hulladéklerakó ünnepélyes átadásáról. A cikk hangneme egyértelműen pozitív.
 • Az Újnéplap 2005. szeptember 30-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Sokkal többe kerül a szemetünk". Ebben beszámolnak a kétpói hulladéklerakó ünnepélyes átadásáról. A cikk hangneme pozitív.
 • A Szolnok TV 2005. szeptember 29-én, a Híradóban beszámolt a kétpói hulladéklerakó ünnepélyes átadásáról.
 • A Greenfo.hu-n 2005. október 2-án "Átadták a kétpói hulladéklerakót" címmel cikk jelent meg a hulladékgazdálkodási rendszerről.
 • Az Népszabadság 2005. október 4-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Huszonnégy település beruházása - Átadták a kétpói hulladéklerakót". Ebben beszámolnak a kétpói hulladéklerakó ünnepélyes átadásáról. A cikk hangneme tárgyilagos.
 • A Helyilapok.hu 2005. október 4-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Lassan terjed a környezettudatos szemlélet - interjú Norbert Rethmann-nal". A cikk hangneme tárgyilagos.
 • A Világgazdaság 2005. október 5-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Regionális lerakó Kétpón". A cikk hangneme tárgyilagos.
 • Az Új Néplap 2005. október 5-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Rendelet a városrész szemetének eltüntetésére". A cikk hangneme tárgyilagos.
 • A Magyar Rádió Online 2005. október 11-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Vita a kétpói regionális lerakó okán".
 • Az Új Néplap 2005. október 12-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Zárt ajtók mögött a szemétdíj áráról".
 • Az Új Néplap 2005. október 19-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Egyre drágább a szemetünk".
 • A Fegyverneki Hírmondó 2005. október 20-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Tájékoztató a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról".
 • Az Új Néplap 2005. október 25-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Jövőre a tervek szerint nem lesz szemétdíjáremelés".
 • Az Népszabadság 2005. október 27-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Szolnokon a háztartások több ezer forint szemétszállítási díjat fizetnek".
 • Az Új Néplap 2005. október 28-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Januártól drágább lesz a szemetünk".
 • A Magyar Rádió Online 2005. október 29-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Közgyűlés után".
 • Az Új Néplap 2005. november 3-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Drasztikus díjemelésre készülnek".
 • Az Új Néplap 2005. november 4-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "A díjak miatt aggódtak".
 • Az Új Néplap 2005. november 5-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Elegendő információt kapott a szemétdíjemelésről?".
 • Az Új Néplap 2005. november 5-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Átok vagy öröm az új lerakó?".
 • A Magyar Rádió Online 2005. november 7-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Botka Lajosné: Szolnok lakóinak érdekét szolgálja a rendelet".
 • Az Új Néplap 2005. november 8-ai számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Ahány térség, annyi rend".
 • A Magyar Rádió Online 2005. november 9-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Minősíthetetlen a kétpói hulladéklerakó kommunikálása".
 • A Magyar Rádió Online 2005. november 12-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Botka Lajosné: a Fidesz felelőtlenül vádaskodik".
 • Az Új Néplap 2005. november 17-ei számában megjelent egy cikk, amelynek címe "Fegyvernek perre ment".