Hová lehet információért fordulni?

 • a konzorciumban rétvevő önkormányzatokhoz: minden önkormányzatnál helyeztünk el információs anyagokat, az érintett önkormányzati szakembereknek tartottunk ismertetőt a programmal kapcsolatban.
 • A www.ispaszolnok.hu honlapon találhatóak információk
 • Emailben is lehet kérdezni, a info@ispaszolnok.hu címen
 • Szóban is szívesen válaszolunk, a 72/211-681-es számon: kérésre szívesen vissza is hívjuk Önt!


Mennyi lesz a szemétdíj?

Erre a kérdésre most még nem lehet pontosan válaszolni, mert:

 • a szemétdíj megállapítása az érintett önkormányzat joga. A díj összege az önkormányzat és a helyi közszolgáltató (hulladékszállító) megállapodásának függvénye, hisz az árban meg kell jelennie a szolgáltató költségeinek.
 • a program területén jelenleg öt szolgáltató tevékenykedik, tehát minden szolgáltató más-más árat kérhet az eltérő költségszint miatt. Természetesen a díj megállapítás szempontjából is előnyösebb a regionális együttműködés, hiszen így a hulladékkezelési közszolgáltatás költséghatékonyabban oldható meg.

 

Amit tudunk: Ez az ISPA program a program infrastruktúrájának a kiépülését támogatja, a működését nem.
Az is biztos, hogy sokkal olcsóbb, ha egy egyszerű eszközzel (mondjuk egy utánfutós traktorral) kiviszik a szemetet a település végén található szeméttelepre (mely nem rendelkezik sem szigeteléssel, sem gázlecsapolással, és persze semmilyen előírásnak nem felel meg) mint megfelelő (pormentes) szállítóeszközzel begyűjteni a hulladékot, azt válogatni, csomagolni, vagy megfelelő körülmények között elhelyezni.
A szelektíven gyujtött anyagokért kapott összeg sem fedezi a szemét gyűjtésének, elhelyezésének árát, sokszor magát a szelektív hulladékgyűjtést sem.
Tehát valószínű, hogy a program nyújtotta többlet szolgáltatásokat (hulladékok jogszabályi eloírásoknak megfelelő elhelyezése, szelektív hulladékgyűjtés bevezetése stb.) is meg kell fizetni, így sok településen emelkedni fog a jelenleg fizetett hulladékkezelési díj.
Bár ezt nem tapasztalja közvetlenül a lakos, de ezért a többletköltségért azt kapja, hogy megszűnik a falu végén a szeméttelep, nem szennyeződik tovább a talajvíz stb. Az pedig a társadalom, tehát mindannyiunk érdeke, hogy a szelektív hulladékgyűjtés révén egyre több anyag kerüljön vissza a termelésbe.


Mely települések tartoznak a programhoz?

Abony, Fegyvernek, Jászkarajenő, Kenderes, Kengyel, Kétpó, Köröstetétlen, Kuncsorba, Mezőtúr, Örményes, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász, Vezseny, Zagyvarékás,


Lesz-e szelektív gyűjtés a településemen?

Igen. Minden településen lesz gyűjtosziget (ha még nincs), Itt műanyagot, üveget, papírt lehet szelektíven gyűjteni. Öt helyen lesz hulladékudvar (az itt leadható anyagok listáját egy másik kérdésre adott válasz tartalmazza). Szolnok családi házas övezeteiben zsákokba csomagolva külön gyűjthető lesz a zöld hulladék (avar, lomb, ágak, nyesedék).


Mi a hulladék udvar, és hogy néz ki?

A honlapon és a kiadványban található kép már működő hulladékudvarról.
Itt leadható az üveg, műanyag, papír hulladék, a szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékok (akkumulátor, elemek, fénycsövek, háztartási vegyszerek, festékek, hígitók, fáradtolaj). Ezeket az anyagokat elkülönítetten tárolják, szigorú előírásoknak megfelelően. A hulladékudvarok zárt, őrzött területen vannak. Nyitvatartásukról a helyi szolgáltatónál lehet érdeklődni.


Veszélyes-e hulladékudvar közelében lakni?

A hulladékudvar egy lakossági szolgáltató intézmény, Ausztriában több helyen a falu központokban található, így a közelben lakókra semmilyen veszélyt nem jelent. Nincs szag (mivel ide kommunális hulladék nem kerül) veszélyes hulladékokat pedig erre célra kifejlesztett, speciális edényekben tartják. Tehát semmilyen szennyezodés nem kerülhet innen ki sem a esovízzel, sem a széllel.


Hol lesznek hulladékudvarok?

Szolnokon két darab:Szolnok 1. Cora áruház melleti területen, Szolnok 2. Széchenyi körút, Abonyban, Mezőtúron és Törökszentmiklóson 1-1 darab.


Létesülnek- e munkahelyek a Szolnoki Ispa program által, és hol?

Igen. A válogatóműben (Szolnok) 14, a lerakón (Kétpó)12 ember fog dolgozni


Hol lesz a regionális hulladéklerakó, és mi az?

Kétpón. Attól regionális, hogy több, egészen pontosan 24 önkormányzat települési hulladékát szállítják ide. A hulladéklerakó műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott,(Még a lerakó bezárása után is legalább 30 évig vizsgálják, hogy nem kerül-e ki innen csurgalékvíz, és hogy ez nem szennyezi-e a környék talajvizét).


Milyen edényekkel gyujti a szemetet a lakosság, és mit?

A háztartási hulladékot nem kell szelektíven gyűjteni (ez alól kivétel a műanyag palackok, üvegek, papír, mely a gyűjtőpontokon dobható be a gyűjtőedényekbe). Lesznek Szolnokon olyan területek, ahol hamarosan külön lehet gyűjteni az un. zöld hulladékot (ágakat, nyesedéket, avart), erről az ott élőket értesíti a szolgáltató.

A gyűjtésekhez használt edényeket kapjuk, vagy meg kell venni őket? Ki adja, illetve hol lehet megvenni oket?

Az önkormányzat, vagy a lakó veszi meg (ez a hulladékos szolgáltató és az önkormányzat döntésén múlik). Szolnokon 240 L-es edényeket, a környező településeken 120 L-es edényeket fognak használni.


Hol lesz a válogatómű?

Szolnokon az Újszászi úton. Erről is található anyag a honlapon, és a kiadványban.

 

Mit és hogyan válogatnak a válogatóműben?

Ide a lakosságtól szelektíven begyűjtött hulladékok (papír, műanyag, üveg) és az ipari beszállítók (pl. áruházakból a kartoncsomagolások) kerülnek. A válogatás lényege, hogy értékesíthető legyen az adott anyag. A papírt például szétválogathatják fekete-fehér, színes, karton frakciókra. A szétválogatott anyagot bálákba préselik, és így szállítják a feldolgozás helyére.

 

Hol lesz az átrakóállomás?

Szolnokon az Újszászi úton a válogatóművel közös telephelyen.


Hogyan működik egy átrakóállomás?

Gyakorlatilag tömörítik a begyűjtött kommunális hulladékot, hogy gazdaságosabb legyen a szállítás, mivel innen Kétpóra, a hulladéklerakóba viszik.


Mikortól kerül bevezetésre az új hulladékkezelő rendszer?

A tervek szerint 2005 nyarától már üzemelnek a hulladékudvarok, és elkezdi működését a kétpói lerakó is. A teljes rendszer várhatóan 2006 januárjától üzemel teljes körűen.

 

Lesz-e bekötoút Kétpónál?

Bár az eredeti tervekben szerepelt, jelenleg a program költségvetése nem fedezi ennek költségeit, ha meg is épül, valószínűleg más forrásból. Tervek készültek.


Milyen gyorsan telik meg a szemétlerakó?

Ez elsősorban attól függ, hogy a lakosság mennyi szemetet „termel”, illetve hogy a szelektív hulladékgyűjtés hogyan muködik. (ide tartozik a komposztálás is, hiszen a komposztált zöldhulladékok már nem kerülnek lerakásra.) Az eredeti tervek szerint minimum 10 évig biztosan muködnie kell a lerakónak. Van lehetoség további fejlesztésekre is, ami újabb 10 év muködést tesz lehetové.


Milyen anyagok vannak a kommunális hulladékban, mit lehet szelektíven gyűjteni, és mi lesz velük, lerakásra kerülnek?

A szelektíven gyűjtött anyagokat értékesítik, és újra termék lesz belőle. A lerakásra kerülő anyagok egy része lebomlik, egy része soha. Az, hogy mi mennyi idő alatt bomlik le, az sok mindentol függ. Az alább található idők becsültek.

1. Papír
Újrafeldolgozása megoldott. Gyakoribb fajtái az újságpapír, és a kartonpapír. Lebomlása 1 -2 év lehet.
Hasznosítható un. energiatermelésre is, ami elégetést jelent. Szelektív gyűjtése azért is előnyös, mert a papír újrafeldolgozása kevesebb környezeti terhet jelent, mint új gyártása (kevesebb vegyszer, víz, energia fogy a gyárban, nem kell fákat kivágni).

2. Műanyag
A polietilén műanyagok (ilyen pl. a reklámszatyor, kupakok, kábelszigetelés, vegyszeres flakonok) napfény és mechanikai hatás hiányában nem bomlanak le, elméletileg végtelen élettartalmúak. Külön gyűjtve hasznosítható.
A PET palack, melyben általában az üdítők és az ásványvizek vannak, nem bomlik le.
A PVC alapú műanyagok 5 - 10 év alatt bomlanak le.

3. Fém
Lebomlása a korrózió. Alumínium, vagy kezelt fémek nem, vagy lassabban korrodálnak. Külön gyűjtésük és feldolgozásuk azért fontos, mert pl. az alumínium előállítása timföldből rendkívül energiaigényes, az energia előállítása környezetszennyező.

3. Üveg:
Nem bomlik. A szelektíven gyűjtött üveg újrafeldolgozható, de kiváló alapanyaga az építőiparnak, az útépítőknek is.

4. Textil:
Anyagától függ, pl. a műszálas ruhák nem bomlanak. A hagyományos anyagok (pl. pamut ) 5 - 10 év alatt elbomolhatnak.

5. Komposztálható anyagok:
Lebomlás 5 - 10 év lehet. Lebomlása során ebből képződik nagyobb mennyiségben a metán, ami kikerülve a lerakókból erősíti az üvegház hatást. Egyre több helyen gyűjtik a lerakókban képződő metánt csőrendszerrel, elégetve áramot termelhetnek vele.
A háztartásokban nagy mennyiségben képződik komposztálható anyag. Ilyen lehet a nyesedék, ágak, konyhai zöld hulladék, avar, kaszálék. Ebben a programban - Kétpón - épül komposztáló, itt a szelektíven gyűjtött komposztálható anyagokból humuszt készítenek. A komposztot tájsebek gyógyítására, talajjavításra lehet felhasználni.

6. Veszélyes hulladékok:
Általában lebomlásuk során keletkezik olyan anyag, ami képes a vízben oldódni, környezetbe kikerülve veszélyt jelent. Például az akkumulátor. 5 - 10 év alatt korrodálódik, és keletkeznek káros anyagok. Külön gyűjtve hasznosítható. Vannak olyan veszélyes anyagok, melyet nem tudnak hasznosítani, mint pl. a háztartási elem, ezeket becsomagolják, és betonteknőben elhelyezik. Van, amit elégetnek, ilyen pl. a fáradtolaj.

7. Építési törmelék:
Nem bomlik. Azért gyűjtik külön, hogy ne töltse fel a lerakót, mivel nagy tömegben képződik. Későbbiek során - más programokon keresztül - talán lehetségessé válik olyan berendezés üzemeltetése, ahol az építési törmelék újrahasznosítása megoldható.

8. Autógumi:
Több száz évig is megmarad napfény és levegő hiányában. Hasznosítása: elégethetik, vagy ledarálva utak futófelületébe építik be.

9. Tetrapack
A legtöbb gyümölcsital csomagolására ezt használják. Vegyes alu/papír esetleg műanyag kombináció. Lebomlására nem találtunk adatot, de szakértők szerint nem bomlik.


Mi az a háztartási veszélyes hulladék?

Háztartásban általában az alábbi anyagok képződnek, amelyek veszélyes hulladékok: szárazelem (rádióból távirányítóból stb.) vegyszerek (savak, tisztítószerek stb.), akkumulátorok (autó, mobiltelefonok) festékek, fáradtolaj, ezek göngyölegei, fénycső, lejárt szavatosságú gyógyszerek.


Miért veszélyes anyagok ezek?

Erős vegyszereket, savakat, mérgeket tartalmaznak. Ellenőrizetlenül a természetbe semmiféle módon nem szabad kidobni! Egy ceruzaelem akár több száz köbméter élővizet is elszennyezhet! Ezeket az anyagokat szelektíven kell gyűjteni, és a hulladékudvarban leadni.


Lehet-e a háztartásokban képződő anyagokat komposztálni?

Komposztálható anyagok: A konyhából és a háztartásból a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, elszáradt szobanövények, virágföld, hamu, növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt. Kis mennyiségben, jól feldarabolva kerülhet bele toll, szőr, papír, gyapjú, pamut és lenvászon. A kertben levágott fű, kerti gyomok, falevél, szalma, összeaprított ágak, palánták, lehullott gyümölcs, faforgács, fűrészpor.

Nem komposztálható anyagok: Festék, lakk, olaj- és zsírszármazék. Szintetikus és nem lebomló anyagok (műanyag, üveg, fém). Ételmaradék, hús, csont (ezek fertőzést terjeszthetnek a kóbor állatok és a legyek által). Fertőzött, beteg növény. Veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok, elem, akkumulátor.

A komposztálás során fontos a levegős tároló biztosítása és a lazító anyagok (szalma, ágnyesedék) hozzáadása. A komposzthalmot lehetőleg árnyékos, jó vízelvezetésű helyre rakjuk. A víz igen fontos tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a bomlás nem indul be vagy leáll. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a levegőt és nem lesz elegendő oxigén. A megfelelően kezelt komposzt illata korhadó levelekéhez hasonló.


Mi lesz a jelenleg a program területén muködo lerakók sorsa?

A program költségvetése tartalmazza mindegyik (több mint 24 darab van) lerakó felmérését és felszámolását (rekultiválását). A nagyság és a lerakott anyagok minősége szerint ez lehet elszállítás, tereprendezés, vízhatlan takarás. A felület humusztakarást kap, amire növényeket telepítenek


Mi lesz az elhullott állatokkal?

Ez a program nem tartalmazza un. állati fehérje feldolgozó üzem létesítését. Valószínűleg a program területén kívül létesül ilyen üzem, vagy más forrásból.


Mi lesz az eddig moslékként feletetett ételmaradékokkal?

Ez a program nem tartalmazza un. állati fehérje feldolgozó üzem létesítését. Valószínűleg a program területén kívül létesül ilyen üzem, (vagy itt, más forrásból)


Mit tegyek az építési törmelékkel?

Nagyobb mennyiség esetén konténert kell bérelni.


Hogyan hasznosulnak a műanyag palackok?

Ledarálják, beolvasztják, és regranulátumot készítenek belőle. Ez szolgál különféle műanyag termékek alapanyagául (tálcák, ládák, padok, egyéb használati tárgyak). A Távol-Keleten műszálat húznak a PET-palackból, ami a ruhaipar nyersanyaga


Hogyan hasznosulnak a papírok?

A papírgyárban újrapapír készül belőlük, ami dobozok, és akár írópapírok alapanyagát képezheti


Hogyan hasznosulnak az üvegek?

Szín szerint válogatják. Az átlátszó frakciót magyarországi, a színeset külföldi üveggyárak hasznosítják: beolvasztják, és újra sík, vagy öblösüveget gyártanak belőle.


Hogyan hasznosul az építési törmelék?

Ezeket az anyagokat általában feltöltésre, utak kátyúzására használják fel.
Vannak már technológiák arra, hogy ezeket az anyagokat feldolgozás után újrahasznosíthassák, de ennek a programnak nem része ilyen üzem kialakítása


Eddig is működött ez a rendszer, miért kell most egy másik?

Az eddigi rendszerben több mint 24 hulladéklerakó működött. Ezek nem felelnek meg az előírásoknak, tehát az ide kerülő anyagok szennyezik a talajt, a vizeket. Gyakran patkányok, legyek telepednek meg rajtuk, komoly probléma a szaghatás is. A másik kérdéskör, hogy hazánk számára előírás, hogy a kommunális hulladék egy részét újra fel kell dolgozni, biztosítva ezzel a termelésbe való visszakerülésüket (pl. azzal, hogy a papírt újra feldolgozzák, kevesebb vegyszer kell, kevesebb fát kell kivágni)


Miért kellet ez az ISPA program nekünk?

Ritka alkalom, hogy támogatást kaphatunk egy olyan komoly környezetvédelmi probléma megoldásához, mint a hulladékprobléma. Hazai forrásból ezek a programok nem indulhattak volna el. Az anyagi támogatáson kívül szakmai segítséget is kaptunk a program kidolgozásához, lebonyolításához.


Mik a gyűjtoszigetek, és hogy néznek ki?

Általában műanyag edények, 1-2 köbméteres kivitelben. Célja, hogy a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas anyagokat (műanyag, papír, üveg) szelektíven gyűjthessük. Az edényekből speciális darusautóval gyűjtik be a lakosság által összegyűjtött anyagokat.


Ki és milyen szempontok szerint választotta ki a megvalósuló létesítmények helyét?

A programot kidolgozó szakemberek választották ki, egyeztetve az érintett önkormányzatokkal. Legfőbb szempont az volt, hogy minél olcsóbban, gazdaságosabban lehessen üzemeltetni ezt a rendszert a későbbiek során.


Milyen létesítményekkel bővül a hulladékgazdálkodás?
(ezekről a létesítményekről külön-külön is többet meg lehet tudni ezekből a rövid leírásokból!)

 • Lesz egy regionális lerakó Kétpón
 • Ez mellett épül egy komposztáló telep
 • Lesz Szolnokon egy átrakóállomás és egy válogatómű, szintén egy helyen
 • Lesz öt darab hulladékudvar


Milyen eszközökkel bővül a hulladékgazdálkodás?

 • Konténerszállító jármu pótkocsival
 • Hulladékfelület rendező és tömörítőgép (kompaktor)
 • Lánctalpas tolólapos földmunkagép (dózer)
 • Vontatható aprítógép komposztáláshoz
 • Létesülnek a jelenleg is működő gyűjtoszigetek mellett újak: Papírgyűjtő konténer 60 db, Műanyaggyűjtő konténer 60 db, Üveggyűjtő konténer 170 db


Miért nem égetnek el mindent és kész? (miért kell lerakó)?

A legjobb lenne, ha semmi nem kerülne se égetésre, se lerakásra, hanem szelektálás után minden újrahasznosításra kerülne. Ez sajnos jelenleg nem megoldható. Az égetés során nagy mennyiségben keletkezik hamu, ami veszélyes hulladéknak számít, lerakása, elhelyezése problémát jelent. Az égetés során értékes anyagok (papír, műanyag, autógumi) vesznek el, melyek fontos alapanyagok lehetnének.


Milyen szolgáltatások lesznek elérhetőek a program kapcsán?

Ez elsősorban attól a szolgáltatótól függ, aki az adott önkormányzat által megbízott szervezet. Ami szinte biztos, hogy lesz:

 • Rendszeres szemétszállítás, ennek gyakoriságát törvény, illetve önkormányzati rendelet szabályozza
 • Évente egy vagy két alkalommal lomtalanítás
 • Rendelkezésre állnak a lakosság részére a hulladékudvarok
 • Minden településen lesznek gyűjtőszigetek, ahol leadható a papír, műanyag és az üveg.
 • Számos település általános iskoláiban lesznek papírgyűjtési akciók (ezek az akciók nem részei ennek a programnak)


Mi történik a szelektíven begyűjtött zöld hulladékkal?

A kétpói hulladéklerakó mellett épül egy komposztáló telep, ahol ezeket az anyagokat komposztálják. Az itt előállított komposzt kiválló pl. a régi hulladéklerakók területének rekultiválására.


Mennyi ideig működik ez a rendszer? (nem csak a hulladéklerakó, hanem az egész rendszer)

20 évre méretezték a program létesítményeit.


Ki fogja üzemeltetni ezt a hulladékgazdálkodási rendszert?

A kétpói lerakót a Rethmann-Kétpó Kft fogja üzemeltetni. A hulladékudvarokat a Rethmann Rt. Az érintett településeken a hulladékszállítást az a szervezet fogja végezni, amellyel az önkormányzat szerződést köt.


Kit lehet felkérni különböző környezetvédelmi témájú előadásokra, hol lehet felkeresni különböző szakembereket?

Ezzel a programmal kapcsolatban a megadott címeken lehet érdeklődni. Általában is tartunk előadásokat környezetvédelmi témákban, mint környezetbarát fogyasztás, közlekedés stb., minden megkeresésre válaszolunk. Szolnokon és környékén számos olyan civil szervezet működik, amelyek magas szakmai színvonalat képviselnek. A honlapunkon a linkek között feltüntettünk pár elérhetőséget.


Mit lehet kezdeni az alumínium italos dobozokkal?

Ezek feldolgozása igen, gyűjtése még nem megoldott. Valószínű, hogy az elkövetkező években lesz rá lehetőség, hogy ezek is szelektíven legyenek gyűjtve a program területén.